Destekleyen Kurumlar

TÜBİTAK          : https://www.tubitak.gov.tr/
Eti Maden         : http://www.etimaden.gov.tr/
Recep T. E. Üni.: https://erdogan.edu.tr/