Proje

Projenin Adı         Nano Ölçekli Bor Mineralleriyle Zenginleştirilmiş Ilık Karışım Asfaltın Reolojik Performansının Araştırılması Ve Dijital Görüntüleme Yöntemi İle Analizi
Proje Kodu                114 M565
Bütçesi                       210.060 TL     
Süresi:                       30 Ay 


RTEU BAP Projesi
 
Projenin Adı        Sürdürülebilir Ulaştırmada Yeni Bir Yaklaşım: Beton Yol Tasarımında Nano Bor Minerallerinin Etkilerinin Mekanik, Termal Ve Yapısal Olarak Analizi
Proje Kodu                2014.109.03.01
Bütçesi                      65.415 TL      
Süresi:                      30 Ay